Koninklijke Rederijkers kamer Tollens


Workshop Dichten met Staal op Fraeylema onder leiding van Jean Pierre Rawie, op 31 maart 2006

Ondertitel

Staal op Fraeylema PROJECT


We hebben gezamenlijk de volgende gedichten gemaakt:
Bij het naamloze beeld van Gjalt Blaauw:

Ondertitel

Wat zijt gij voor een vlammend lichtrood beeld ?
Zo rond geschapen lijkt uw staal zelfs zacht;
Het wonder toont zich dikwijls onverwacht
terwijl je haast niet door hebt wat er speelt.
Wanneer het zonlicht uw contouren streelt
-zoals de maan bij wijlen in de nacht-
voel ik een heimelijke stille kracht
die zich aan mijn begeerte mede deelt.
Wij kunnen in u zien wat wij maar willen:
-de een ziet borsten de ander billen-
en misschien zijn het vlammende testikels,
rond, zacht en kwetsbaar op dit koude pad.
Maar ballen zijn tenslotte slechts partikels;
Je had zo graag de hele man gehad.
Zonder titel van Gjalt  Blauw
PuberPeul
Puberpeul

Een peul, een peul staat in het veld,
een peul door niemand nog gepeld,
wie zal de peul bezingen?
Het regent,regent dat het giet,
maar niemand kan een vruchtbaar lied
aan deze peul ontwringen.
Wat moet die solitaire vrucht
tegen de grauwe slochter lucht?
Hij staat daar in z'n eentje,
hij staat daar eenzaam op de dijk,
hij staat voor gek hij staat te kijk,
het is een buitenbeentje.